Loading

Ochrona danych osobowych w IDEAL TECH SYSTEM

Państwa dane osobowe chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.:
1.Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO),
2.Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Odpowiedzialność Administratora :
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: IDEAL TECH SYSTEM z siedzibą w Żukowie, adres: 83-330 Żukowo Bolesława Prusa 18 („Administrator”) – z którym możecie się Państwo skontaktować, pisząc na adres: idealtechsystems@gmail.com.
 2. IDEAL TECH SYSTEM przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: prowadzenia negocjacji, realizacji umowy, utrzymania relacji biznesowych z IDEAL TECH SYSTEM, archiwalnych lub innych celów, prawnie uzasadnionych – w szczególności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy z IDEAL TECH SYSTEM oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem np. wystawianie faktur.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy, nie będą możliwe.
 5. IDEAL TECH SYSTEM. przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy.
 6. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez IDEAL TECH, są: pracownicy oraz współpracownicy IDEAL TECH SYSTEM.
 7. Posiadane przez IDEAL TECH SYSTEM. dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przedstawicieli.
 8. Państwa dane osobowe będą też przetwarzane przez IDEAL TECH SYSTEM w celach marketingowych: własnych produktów i usług.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 10. W toku przetwarzania otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym: profilowania.
 11. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 12. Posiadacie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zadzwoń do nas